Terminalglasögon och företagsavtal

Terminalglasögon

Sitter du framför skärmen mer än en timme om dagen? Upplever du problem som huvudvärk, trötthet, rubbningar i synen eller migränliknande symptom? Då är din arbetsgivare enligt lag skyldig att bekosta en synundersökning. Visar det sig sedan att du har behov av glasögon skall arbetsgivaren bekosta dessa.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter säger såhär:

6 § Arbetsgivare skall se till att arbetstagare som normalt skall arbeta vid bildskärm mer än en timme under arbetsdagen genomgår synundersökning. Undersökningen skall utföras av en person med tillräckliga kvalifikationer. Om en sådan synundersökning nyligen genomförts genom annan arbetsgivares försorg skall en ny synundersökning göras endast om det finns nya eller förändrade synkrav i det aktuella bildskärmsarbetet eller om arbetstagarens synstatus förändrats sedan den förra synundersökningen. Synundersökning skall därefter ordnas med regelbundna intervall, samt när arbetstagare uppger besvär som kan ha samband med synkraven i arbetet.

Vad är terminalglasögon?

Terminalglasögon är glasögon som skall hjälpa dig på arbetsplatsen, när dina vanliga, privata, glasögon inte riktigt hjälper till. Namnet kommer från ordet terminal, som är ett lite äldre ord som syftar på datorn många arbetar vid. Vilken typ av glasögon som erbjuds beror lite på förutsättningarna på arbetsplatsen och självklart vilket synfel som föreligger. Det går att kategorisera terminalglasögonen i tre grupper.

Läsglasögon – enstyrkeglas/single vision

Linsen i glasögonen slipas in i en och samma styrka, vilken anpassas till avståndet du har till skärmen. Det ger ett stort synfält men fungerar bara på just det avståndet. Tittar du på närmare håller eller längre bort så kommer det bli suddigt genom glasögonen.

Närprogressiva glasögon

De närprogressiva glasögonen fungerar på kort håll och för att titta på skärmen. Dessa passar bra om du har ett arbete där du behöver läsa dokument men även arbetar på avståndet till skärmen. Närprogressiva fungerar på avstånd upp till 1 till 1,5 meter, på längre avstånd än så blir det suddigt.

Rumsprogressiva glasögon

Har du ett arbete där du både sitter vid datorn och behöver se skarpt på längre sikt, tex över ett helt rum, så skall du ha ett par rumsprogressiva. Denna typ fungerar från kort avstånd på 40 – 50 centimeter upp till avstånd på 4 – 5 meter. Det är inte tillåtet at köra bil med rumsprogressiva glasögon.

Hur skiljer sig rumsprogressiva och vanliga progressiva glasögon?

Till skillnad från progressiva glasögon är de rumsprogressiva slipade för arbete vid datorn och för att ge bästa bild och skärpa av dator, tangentbord och det som finns i rummet omkring. Detta gör de progressiva glasögonen också men de är inte optimerade för att hantera det avstånd som skärmen oftast befinner sig på. Synfältet i de glasen blir lite för snävt vilket innebär att du måste vrida på huvudet för att få bästa skärpa. I de rumsprogressiva är det synfältet bredare och vilket gör att det är lättare att hitta skärpan och du blir mer avslappnad i ditt seende. Det som förloras är dock skärpan på långt håll, det är därför det inte är tillåtet att köra bil med rumsprogressiva glasögon.

Vem betalar om det visar sig att jag behöver terminalglasögon?

Om du har ett arbete där du sitter framför dator minst en timme om dagen så har du rätt till att få terminalglasögon av din arbetsgivare, om behovet föreligger. Även själva undersökningen skall bekostas av arbetsgivaren. Vi rekommenderar att du tar kontakt med din arbetsgivare innan du bokar tiden hos oss. Det är sedan optikern som gör bedömningen om du har behov av terminalglasögon.

Vad är blåljusfilter?

Om du spenderar mycket tid framför bildskärm kan blåjusfilter vara något för dig. Filtret reducerar mängden blått ljus som datorskärm, telefon men också vissa LED-lampor avger och som anses vara skadligt för ögonen. Detta ser ett skarpare seende och skyddar ögonen. Blåljusfilter går att applicera på alla typer av terminalglasögon.

Kontakta oss om du har frågor om terminalglasögon eller boka tid för undersökning här:

Hallstavik

Norrtälje

Rimbo

Åkersberga

Östhammar

Företagsavtal

Vi på Synskärpan vill underlätta för dig som företag och företagare att ta hand om dina anställdas synbehov och hjälpa dem till en god synstatus på arbetet. Vi har lång erfarenhet att arbeta som leverantör till kommuner och företag, stora som små. Med våra fem butiker från Åkersberga i söder, via Rimbo, Norrtälje, Hallstavik till Östhammar i norr så har vi en bra täckning i hela Roslagen, det är aldrig långt till en av våra optikerbutiker.

Våra optiker hittar och erbjuder rätt synhjälpmedel för era anställda, utifrån det individuella behovet och förutsättningarna. Vi har lång erfarenhet att arbeta med företagskunder inom många olika branscher där vi erbjuder lösningar som terminalglasögon, när- och rumsprogressiva men även mer specialanpassade lösningar som arbetsglasögon och skyddsglasögon. Vi arbetar endast med välrenommerade glas- och bågleverantörer som har kunskapen och kapaciteten även för väldigt avancerade lösningar.

Genom våra duktiga anställda och våra fem optikerbutiker över hela Roslagen kan vi erbjuda specialanpassade lösningar för ditt företag till rätt pris, med en hög servicegrad och högkvalitativa produkter. För att underlätta beställningen och servicen för era anställda kan vi även sätta upp egna företagsbutiker, dit endast era anställa har tillträde och endast de produkter som erbjuds finns tillgängliga, allt för att det skall vara så enkelt som möjligt.

Vill du veta mer om vad vi på Synskärpan kan erbjuda ert företag? Då är du välkommen att kontakta oss via kontaktformuläret nedan, via telefon, mail eller genom att besöka någon av våra butiker. Vi finns i Åkersberga, Rimbo, Norrtälje, Hallstavik eller Östhammar!

[KONTAKTFORMULÄR]

Information till dig som är arbetsgivare.

Vilka skyldigheter har jag som arbetsgivare?

Du som arbetsgivare är skyldig att stå för synundersökning samt terminalglasögon till anställda som har behov av sådana. Detta gäller alla anställda som, totalt sett under en arbetsdag, sitter framför bildskärm mer än en timme, detta gäller oavsett anställningsform.

De, av en legitimerad optiker ordinerade, linserna/glasen (enstyrke, när- eller rumsprogressiva) skall ersättas till fullo av dig som arbetsgivare och får inte belasta den anställde. Det är dock viktigt att understryka att det är optikern som har ordinationsansvaret. Synundersökning skall ske med regelbundna intervall samt vid behov.

Gällande val och kostnad av glasögonbåde så säer Arbetsmiljöverket att du som arbetsgivare skall bekosta en glasögonbåge ”som håller linserna/glasen på plats”. Hos oss på Synskärpan finns ett stort utbud av bågar i olika prisklasser och vi kommer överens med dig som företagskund vilka bågar som skall vara tillgängliga för de anställda.

Vad säger lagen?

Arbetsmiljöverkets föreskrifter säger såhär:

6 § Arbetsgivare skall se till att arbetstagare som normalt skall arbeta vid bildskärm mer än en timme under arbetsdagen genomgår synundersökning. Undersökningen skall utföras av en person med tillräckliga kvalifikationer. Om en sådan synundersökning nyligen genomförts genom annan arbetsgivares försorg skall en ny synundersökning göras endast om det finns nya eller förändrade synkrav i det aktuella bildskärmsarbetet eller om arbetstagarens synstatus förändrats sedan den förra synundersökningen. Synundersökning skall därefter ordnas med regelbundna intervall, samt när arbetstagare uppger besvär som kan ha samband med synkraven i arbetet.

Arbetsglasögon och privata glasögon, vad skiljer dem åt?

Terminalglasögon eller bildskärmsglasögon har en annan styrka och/eller konstruktion i glaset, jämfört med privata glasögon. Inslipningen av terminalglasen görs efter de personliga arbetsavstånden. Ett par privata glasögon ger oftast inte komfortabelt seende och rätt ergonomi vid arbetet vid skärm.

Behandlingar såsom antireflex- och repskyddsbehandling?

Du som arbetsgivare är inte skyldig att bekosta antireflex- eller repskyddsbehandling men vi rekommenderar ändå att du som arbetsgivare står för den kostnaden. Det är numer snarare regel än undantag att detta bekostas av arbetsgivaren.

Skyddsklasser på inslipade skyddsglasögon

Gällande slagtålighet, på receptslipade glasögon, finns det idag två olika klasser:

S – Increased robustness: Dropballtest – 22 mm stålkula (44g) släpps från 1,3 meters höjd. Härdat mineral, plast och Polykarbonat klarar detta test.

F – High speed particles. Low energy impact: Beskjutning med 6 mm stålkula 45 m/s. Polykarbonat (endast)klarar detta test.

Receptslipade skyddsglasögon från Synskärpan och uppfyller alla de krav som EU och Arbetsmiljöverket ställer. Du har som arbetsgivare skyldighet att tillhandahålla skyddsglasögon om sådana är en del av de anställdas personliga skyddsutrustningen.

Information till dig som anställd

 

Hur fungerar det att beställa ett par glasögon?

 Kontakta oss på Synskärpan i någon av våra butiker för att boka tid för synundersökning. Antingen via tidsbokningen (klicka på denna länk), telefon (klicka här) eller e-post info@synskarpan.se.   Inför ditt besök skall du fylla i och skriva ut en rekvisitionsblankett (klicka här för att komma till den) samt få blanketten underskriven av ansvarig chef. Du tar sedan med dig den ifyllda blanketten till butiken vid ditt synundersökningstillfälle.  

Hur vet jag vilka glasögon jag behöver?

  Valet av vilken typ av glasögon (lins) du behöver sker via det sk. ordinationsansvaret, genom en legitimerad optiker hos oss på Synskärpan. Ordination görs endast om behov föreligger.  

Vad är blåljusfilter?

  Om du spenderar mycket tid framför bildskärm kan blåjusfilter vara något för dig. Filtret reducerar mängden blått ljus som datorskärm, telefon men också vissa LED-lampor avger och som anses vara skadligt för ögonen. Detta ser ett skarpare seende och skyddar ögonen. Blåljusfilter går att applicera på alla typer av terminalglasögon.
Rulla till toppen