-12,00 till +8,00 (i steg om 0,50 mellan -10,00 till -6,00 och +6,00 till +8,00. I steg om 0,25 mellan -6,00 till +6,00)

1 produkt