Synundersökning

Våra legitimerade optiker genomför en noggrann synundersökning där vi tar hänsyn till dina synproblem, tidigare användning av glasögon eller linser och eventuella ögonsjukdomar i din familj. Genom att förstå ditt aktuella hälsotillstånd och eventuell medicinering kan vi säkerställa en korrekt bedömning.

Vi utför en rad tester, inklusive mätning av syn med och utan korrektion, pupilldistans, ögonrörelser, pupillreflexer och eventuell skelning. Vi fastställer också den optimala glasstyrkan genom objektiva mätningar och samarbete med dig för att säkerställa att dina synbehov tillgodoses.

För att bedöma samarbetet mellan dina ögon genomför vi binokulära tester och undersöker din syn på nära håll. Tillsammans med dig väljer vi lämpliga korrektionsalternativ, glas- och linsalternativ.

Avslutningsvis undersöker vi ögats främre delar för att identifiera eventuella ögonsjukdomar och genomför tryckmätningar som en del av undersökningen. Vid misstanke om ögonsjukdomar remitterar vi dig till en ögonläkare för ytterligare bedömning och behandling.

Boka tid genom att välja stad i listan ovan!

Tips inför ditt besök

Synhistorik

Reflektera över din tidigare synhistorik, inklusive eventuella tidigare problem eller symtom du har upplevt, samt när du senast gjorde en synundersökning.

Medicinska tillstånd

Berätta för din optiker om eventuella medicinska tillstånd du har och vilka mediciner du tar regelbundet, eftersom vissa tillstånd och mediciner kan påverka din syn.

Livsstil

Hur påverkas din syn av din dagliga rutin och aktiviteter. Tillbringar du t.ex. mycket tid framför skärmar eller utför uppgifter som kräver skarp syn?

Behov

I vilka situationer upplever du problem med din syn och vilka förbättringar skulle du vilja se för att uppnå optimal synkomfort och klarhet.

Frågor

Skriv ner eventuella frågor eller oro du har inför din synundersökning, så att du kan få maximalt utbyte av din tid med optikern och få svar på alla dina synrelaterade frågor.

Priser

Rulla till toppen