Synundersökning

Nedan finner du dom olika synundersökningarna vi utför. Kontakta oss för tidsbokning eller skicka en förfrågan via mail

SYNUNDERSÖKNING
Vid en synundersökning genomför våra legitimerade optiker en grundlig undersökning av dina ögon. Du får berätta om dina synproblem och tidigare glasögon och/eller linser. Vi frågar dig om ögonsjukdomar både hos dig själv och i släkten. Vissa sjukdomar kan ha påverkan på synen och därför är det viktigt för oss att få veta ditt aktuella hälsotillstånd och eventuell medicinering.

Vi kontrollerar hur du ser med din befintliga korrektion och hur du ser utan hjälpmedel (fri visus). Vi mäter pupilldistans, ögonens rörelsefunktion, pupillreflexer samt kontrollerar förekomst av ev skelning. Vi mäter vilken glasstyrka du behöver rent objektivt. Genom att byta glas framför dina ögon och med hjälp av våra frågor och dina svar, kommer vi gemensamt fram till den korrektion du behöver.

För att bedöma samarbetet mellan dina ögon mäter vi ev skelning och gör en del andra binokulära tester. Vi undersöker hur du ser på nära håll. Utifrån dina synbehov kommer vi tillsammans fram till lämpligt korrektionsalternativ, glastyp, linser osv. Som avslutning undersöker vi ögats främre delar för att kunna utesluta ev förekomst av ögonsjukdomar. Tryckmätning görs också vid behov. Vid misstanke om ögonsjukdom remitterar vi till ögonläkare.

KONTAKTLINSUNDERSÖKNING
Vid en linsundersökning gör vi en synundersökning och kontrollerar ögats yttre delar bl. a. att hornhinnan är klar, att inga tecken på infektion finns eller märken som tyder på att linsen inte sitter bra. Vi ger råd och tips om ditt linsbärande och fortsatta ögonhälsa. Ibland föreslår vi en ny linssort t ex om det har kommit nya varianter som är bättre för ögat eller om det finns ett annat koncept som vi tror passar just dig bättre. Om du inte haft linser tidigare mäter vi även ögats form och provar ut en lins som passar ditt öga.

SYNTEST FÖR KÖRKORT
Vi utför synkontroll inför körkortsprövning och i det fall du behöver redovisa synstatus inför ny anställning eller kurs.