FRÅGOR TILL OPTIKERN OM GULA FLÄCKEN

Anna Eriksson Burman, legitimerad optiker med kontaktlinsbehörighet

Vad är gula fläcken?

 • Gula fläcken är den del av näthinnan där du ser skarpast, det är
  den delen du använder när du fokuserar och där det är tätt med ljuskänsliga synceller.

Är det vanligt med problem i gula fläcken?

 • Gula fläcken är i sig inte en sjukdom men om cellerna där degenereras som de kan göra vid ffa stigande ålder så får vi nåt som heter AMD,
  Age-Related Macular Degeneration som alla lite vardagligt kallar ”gula fläcken”. Det är den vanligaste orsaken till synnedsättning hos personer över 60 år. Sjukdomen blir vanligare ju äldre man blir och ca 30% av alla över 70 år har denna åldersrelaterade sjukdom. Sjukdomen är möjlig
  att upptäcka mycket tidigare än så, från ca 45 års ålder, men det är mer vanligt vid stigande ålder. Vi optiker på Synskärpan undersöker det vid en synundersökning.

Hur upptäcker jag om jag har problem med gula fläcken?

 • Det vanligaste är att det upptäcks vid vår synhälsoundersökning, Det
  går även att få indikation på sjukdomen genom att göra ett så kallat Amslertest. Där du tittar på ett rutmönster och om linjerna krokar sig eller du ser vita fält i mönstret kan det vara indikation på sjukdom.

Vad är gula fläcken-sjukan?

 • Gula fläcken-sjukan, som vi optiker ofta benämner AMD vilket i sin tur skrivs ut som Age-Related Macular Degeneration är åldersrelaterade förändringar i gula fläcken. Det finns två varianter av AMD, torr och våt. Torr-AMD är den vanligaste och förekommer i mer än 80 procent av fallen. Synen försämras gradvis av att syncellerna i gula fläcken långsamt bryts ner. Dessa förändringar gör att du får svårare att se detaljer och om det pågått länge kan det bli en suddig fläck mitt i synfältet. Du blir inte helt blind av sjukdomen eftersom synen utanför gula fläcken fungerar som den ska, men mycket av skärpan i synfältet försvinner. Sjukdomen drabbar oftast ena ögat först men drabbar efterhand oftast båda ögonen.
 • Symtom
  • din synskärpa blir långsamt sämre
  • du får små suddiga fläckar i mitten av synfältet
  • allt börjar se grått och suddigt ut
  • bokstäver “faller bort” vid läsning
  • du får svårt att bedöma avstånd
  • du får svårt att känna igen ansikten
  • om förändringarna pågått länge kan synskärpan i synfältets mitt ersättas av en suddig mörk fläck

Finns det något jag kan göra för att minska risken för sjukdom i gula fläcken?

 • Det finns flera olika åtgärder som minskar risken för denna typ av problem
  • Sluta röka eller undvik att börja röka.
  • Hålla en regelbunden fysisk aktivitet.
  • Underhålla en hälsosam blodtrycks- och kolesterolnivå.
  • Äta en hälsosam kost som inkluderar bladgrönsaker och fisk
   som ger tillräckliga nivåer av vitamin C, vitamin E, koppar,
   zink, lutein och zeaxantin.
  • Vid behov äta kosttillskott för att komma upp i tillräcklig nivå av dessa ämnen.

Vad finns det för bevis på att Eyedun ögonvitamin fungerar?

 • EYEDUN ögonvitamin är exakt utformad efter världens största studier på åldrande ögon, AREDS-studierna. Den amerikanska federala myndigheten National Eye Institute undersökte 8000 patienter under
  tio år med den precisa formula som EYEDUN innehåller. Studien påvisade minskad risk för uppkommen sjukdom och fördröjande av symptom vid redan uppkommen sjukdom

Finns det rekommendationer på att äta kosttillskott för förbättrad ögonhälsa?

 • Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) anser att kosttillskott för ögonhälsa är meningsfulla vid grå starr, torra ögon och försämrat mörkerseende och att ögonvitaminer innehållande vitamin A, B eller zink, såsom Eyedun, får marknadsföras med hälsopåståendet att ”bidra till att behålla normal synförmåga”.
Rulla till toppen